Krav om lisens i turneringsspill på regionalt og nasjonalt nivå

For å kunne spille tennisturneringer på regionalt og nasjonalt nivå må man ha lisens. Dette innebærer at man er forsikret og har rett til deltagelse i turneringer innen sin idrett. Bestemmelsen om lisens gjelder for medlemmer i alle særforbund tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF), deriblant Norges Tennisforbund (NTF):

Lisens

Merk: Det er ikke krav om lisens for spill i lokale turneringer, for eksempel i KTK klubbmesterskap eller i Follo Tennis Tour.

Lisenser administreres av lisensansvarlig i KTK. Send en e-post med navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato til Svein Kolden, så får du tilsendt innbetalingskrav: svein@kolden.com

Når lisensavgiften er betalt, kan lisenskortet skrives ut fra egen profilside på nettsiden Min idrett, (se link). Lisensen må fornyes hvert år. Etter første gangs registrering får man automatisk tilsendt informasjon med nytt innbetalingskrav. Lisensregistrering forutsetter at årskontingent til den lokale klubben er betalt. 

Spillere under 13 år betaler i utgangspunktet ikke lisens, men man må registreres som lisensiert spiller i NTF. Ved deltagelse i U14-turneringer eller i høyere klasser må spillere betale lisens uavhengig av alder. 

Idrettsforsikring for barn under 12 år 

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi, er forsikret til og med det året de fyller 12. Dette gjelder medlemmer i KTK. Forsikringspremien betales av NIF. 

Min idrett

Min idrett er Norges idrettsforbunds felles database hvor utøvere og trenere med medlemskap i ulike særforbund blir registrert. Her kan man opprette en profil som gjelder for medlemskap i alle særforbund.  Man kan betale lisensavgift og skrive ut lisenskort gjennom denne profilen.

https://minidrett.nif.no/